Είσοδος
  Search
   

Όταν ιδρύθηκε η κατασκευαστική εταιρεία ΑΝΑΔΟΜΗ, το Νοέμβριο του 2002, από τους Νιντάλ Ακκάρι (Πολιτικός Μηχανικός), Χισάμ Ακκάρι (MSc Πολιτικός Μηχανικός), Βασίλειο Νούση (Πολιτικός Μηχανικός) και Νικόλαο Αργυρόπουλο (Οικονομολόγος), ο στόχος της ήταν ένας: Να επιβιώσει και να επιτύχει στα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθούσαν, διασφαλίζοντας το σεβασμό και τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων, από τον πελάτη έως τους συνεργάτες και τους απλούς τεχνίτες. Η εταιρεία πιστεύει ότι οφείλει να παρέχει στους πελάτες της πολύ περισσότερα από τα αναμενόμενα, εστιάζοντας στην ποιότητα και στην έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών που έχει αναλάβει. Αυτή η ειλικρινής θέση είναι η βάση πάνω στην οποία θα εδραιωθεί η επαγγελματική της επιτυχία.

Με το πέρασμα του χρόνου, η ΑΝΑΔΟΜΗ έχει θέσει σαφή πρότυπα στις επαγγελματικές σχέσεις της. Πιστεύει πως η επιτυχία βρίσκεται σε άμεση σχέση με την άψογη συνεργασία των ανθρώπων της. Αναζητά τους καλύτερους και η μακρά συνεργασία και η αφοσίωση των εργαζομένων στην ΑΝΑΔΟΜΗ μέχρι σήμερα, αντανακλά την επιτυχία των στόχων των ιδρυτών της.

Η ΑΝΑΔΟΜΗ απασχολεί πολιτικούς και μηχανολόγους μηχανικούς, αρχιτέκτονες και διακοσμητές εσωτερικού χώρου με πολλά χρόνια εμπειρίας στις κατασκευές, όπως και πεπειράμενους εργοδηγούς και φιλότιμους εργατοτεχνίτες. Όλοι έχουν πλήρη τεχνική κατάρτιση και συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον δημιουργούν ασφαλείς, ολοκληρωμένες, μοντέρνες και λειτουργικές κατασκευές. Η εταιρεία δεν ασχολείται μόνο με το να κτίζει κτίρια, αλλά και με το να «χτίζει» ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα, εννέα χρόνια μετά την ίδρυση της, πάνω από το 80% των έργων της προέρχεται από συστάσεις και πελάτες, που σταθερά την εμπιστεύονται.

Για την εκπόνηση κάθε μελέτης, η ΑΝΑΔΟΜΗ υποστηρίζεται από την εταιρεία Α.Ν.Α Consulting Researching Engineering. Οι αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανο-λογικές μελέτες εκπονούνται με γνώμονα τους κανόνες της Τέχνης, της Επιστήμης και της Αισθητικής και πραγματοποιούνται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, παρέχοντας έτσι όλες τις απαραίτητες κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την άψογη εκτέλεση κάθε έργου. Η Α.Ν.Α Consulting Researching Engineering ειδικεύεται στις στατικές και αντισεισμικές μελέτες και στις μελέτες αντιστήριξης εδάφους. Ως εκ τούτου, όλες οι κατασκευές της εταιρείας ΑΝΑΔΟΜΗ σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να παρέχουν υψηλή αντισεισμική αντοχή.

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι η ΑΝΑΔΟΜΗ αποτελεί μια φερέγγυα πρόταση για την ικανοποίηση κάθε κατασκευαστικής απαίτησης των πελατών της, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη, που μέχρι σήμερα μας περιέβαλαν.

Designed by NetCosmos