Είσοδος
  Search
   

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Οι απαιτούμενες εκσκαφές για την εφαρμογή μελετών γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης, τους σχετικούς οικοδομικούς κανονισμούς και της αστυνομικές διατάξεις επί πάσης φύσεως έδαφος, με ή άνευ ύδατος.ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ - ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο φέρων οργανισμός της οικοδομής κατασκευάζεται από ωπλισμένο σκυρόδεμα, ποιότητας σκυροδέματος C20/25 και άνω και ποιότητας χάλυβα S500s ελληνικής προέλευσης. Η ποιότητα του ωπλισμένου σκυροδέματος διαφοροποιείται και ακολουθεί την εγκεκριμένη στατική μελέτη.
Οι κολώνες και οι δοκοί του κτηρίου στο εξωτερικό μέρος θα μονωθούν με το κατάλληλο μονωτικό υλικό, όπου αυτό προβλέπεται από τον ΚΕΝΑΚ. Τα τοιχεία του υπογείου μονώνονται εσωτερικά με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό σε δύο στρώσεις, αφού εξομαλυνθούν οι επιφάνειες. Εξωτερικά, όπου είναι δυνατόν, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και προσθέτουμε προστατευτική στεγανοποιητική μεμβράνη και γεωύφασμα.
Με άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 στρώνονται τα δάπεδα των χώρων του υπογείου και των βοηθητικών παραρτημάτων, ενισχυμένο με δομικό πλέγμα.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ

Όλες οι τοιχοποιϊες, εσωτερικές και εξωτερικές, κατασκευάζονται από διάτρητους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 εκ. εξάοποι, 12x6x19 εκ. οκτάοποι και 12x9x19 εκ. δωδεκάοποι, της εταιρείας Βαβουνιώτη ή ανάλογης ποιότητας.
Οι εξωτερικές τοιχοποιϊες αποτελούνται από δύο δρομικά τούβλα με ή χωρίς διάκενο, με την προσθήκη της κατάλληλης θερμομόνωσης (εξηλασμένη, διογκωμένη πολυστερίνη, κλπ). 
Οι εσωτερικές τοιχοποιϊες αποτελούνται από ένα δρομικό τούβλο. Οι εσωτερικού μεσότοιχοι αποτελούνται από δύο δρομικά τούβλα με θερμομονωτικά φύλλα (πετροβάμβακας, ορυκτοβάμβακας, κλπ).
Ενισχυτική ζώνη (σενάζ) με σιδηρό οπλισμό υπάρχει σε όλες τις τοιχοποιϊες, τουλάχιστον μία καθ΄όλο το ύψος του τοίχου.
Το κονίαμα που χρησιμοποιείται στις τοιχοποιϊες έχει αναλογία: 2,5 μέρη άμμο, 1 μέρος άσβεστο και 150kg τσιμέντου ανά m3ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Όλες οι επιφάνειες επιχρίονται σε τρεις στρώσεις:

α) Η πρώτη στρώση με υδαρό τσιμεντοκονίαμα με άμμο και 450kg τσιμέντου ανά m3 κονιάματος.
β) Η δεύτερη στρώση με ασβεστοκονίαμα 2,5 μερών άμμου προς 1 μέρος ασβέστου με προσθήκη 200kg τσιμέντου ανά m3 κονιάματος.
γ) Η τρίτη στρώση με μαρμαροκονίαμα με 1 μέρος μάρμαρο προς 1 μέρος ασβέστου και με προσθήκη τσιμέντου όπου χρειαστεί.

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης τοποθετείται υαλόπλεγμα σε όλα τα σημεία αλλαγής υλικών, στις διελεύσεις ηλεκτρολογικών κλπ, για την αποφυγή ρηγματώσεων του επιχρίσματος.

Όλες οι επιφάνειες θα είναι επίπεδες, απολύτως οριζόντιες με τις οροφές των χώρων και τους πάτους των δοκών, και απολύτως κατακόρυφες με τους τοίχους, τα υποστυλώματα, κλπ. Οι τομές δύο επιπέδων θα είναι γραμμές απολύτως οριζόντιες ή κατακόρυφες.


ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κάθε διαμέρισμα υδρεύεται με ξεχωριστή παροχή ύδατος ΕΥΔΑΠ και η μέτρηση κατανάλωσης γίνεται με κεντρικό μετρητή, τοποθετημένο στο πεζοδρόμιο της οδού. Οι σωλήνες παροχής ύδατος είναι από επενδεδυμένο χαλκό. Η σύνδεση μεταξύ των σωλήνων γίνεται με εξαρτήματα και η συγκόλληση είναι υψηλής αντοχής σε πίεση και θερμοκρασία. 
Το εσωτερικό δίκτυο αποτελείται από ψυχρό και θερμό κύκλωμα ύδατος. Γενικός διακόπτης ύδατος τοποθετείται στον εξώστη. Σε κάθε επίπεδο τοποθετείται συλλέκτης κρύου και ζεστού νερού από όπου γίνεται ανεξάρτητη τροφοδότηση κάθε υδραυλικού υποδοχέα. Το ψυχρό και το θερμό κύκλωμα παροχής ύδατος τροφοδοτούν το νεροχύτη, το νιπτήρα, το λουτήρα, το καζανάκι, το θερμοσίφωνα και το πλυντήριο πιάτων. Το ψυχρό τροφοδοτεί επιπλέον κάθε ανεξάρτητο εξώστη διαμερίσματος. Το ζεστό νερό προέρχεται από τοπικούς θερμαντήρες (boiler ή ηλιακό θερμοσίφωνα).
Για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων, για τα μεν οριζόντια τμήματα με επιφανειακή απορροή με κατάλληλα διαμορφωμένες κλίσεις, όχι μικρότερες από 2%, για τα δε κατακόρυφα με πλαστικούς σωλήνες από PVC που διέρχονται εξωτερικά από τις όψεις της οικοδόμής, και καταλήγουν στο πεζοδρόμιο.
Οι αποχετεύσεις γίνονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μηχανολογική μελέτη. Η απομάκρυνση των ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων γίνεται μέσω δικτύου οριζόντιων και κατακόρυφων σωληνώσεων βαρέως τύπου, ονομαστικής αντοχής 6atm, οι οποίοι διέρχονται εσωτερικά από τους ορόφους της οικοδομής και πλησίον των προς αποχέτευση σημείων. Μέσω της οροφής του υπογείου, καταλήγουν στο δημόσιο δίκτυο ακαθάρτων ή στο σηπτικό βόθρο. Στη βάση των κατακόρυφων αγωγών και στις απαραίτητες θέσεις, γίνονται φρεάτια επιθεωρήσεως κλειστής ροής με τάπα καθαρισμού. Στην απόληξη των κατακόρυφων αγωγών τοποθετούνται αγωγοί εξαερισμού με πλαστικό κάλυμμα. Οι κατακόρυφοι αγωγοί ηχομονώνονται με υαλοβάμβακα, πετροβάμβακα ή άλλο μονωντικό υλικό.


ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ & ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η εργασία τοποθέτησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Αρχικά τοποθετείται η θεμελιακή γείωση ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας του κτιρίου από αγωγό - ταινία, πολύ καλά αγκυρωμένο στον οπλισμό της θεμελίωσης. Σε περίπτωση που το δίκτυο της ΔΕΗ απαιτεί άλλη μέθοδο γείωσης ενεργούμε ανάλογα.
Κάθε ιδιοκτησία τροφοδοτείται με ιδιαίτερη παροχή από τον μετρητή της ΔΕΗ και καταλήγει σε πίνακα διανομής (π.χ. Hager). Από τον πίνακα ξεχωριστές γραμμές τροφοδοτούν:

α) την ηλεκτρική κουζίνα
β) το θερμοσίφωνα ή boiler
γ) το πλυντήριο ρούχων
δ) τις θέσεις των κλιματιστικών συστημάτων
ε)τα φωτιστικά σημεία και ρευματοδότες των χώρων με την κατάλληλη αναλογία ανά ασφάλεια
κλπ

Οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν ξεχωριστή ηλεκτρική εγκατάσταση με ιδιαίτερο κοινόχρηστο μετρητή ΔΕΗ που έχει την απαιτούμενη ένταση ώστε να τροφοδοτήσει όσες κοινόχρηστες παροχές χρειάζονται.
Σε όλη την οικοδομή κατασκευάζονται οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις για την εγκατάσταση του συναγερμού. Η εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνει καλώδια για τις μαγνητικές επαφές των κουφωμάτων, καλώδια για ραντάρ σε όλους τους χώρους, καλώδιο της σειρήνας, του πληκτρολογίου. Όλα καταλήγουν στο κέντρο ελέγχου.
Τοποθετούμε στην οικοδομή δίκτυο χαμηλής τάσης από την κεντρική είσοδο μέχρι κάθε ιδιοκτησία, κατάλληλο για τη δημιουργία κλειστού κυκλώματος οπτικής και ακουστικής επικοινωνίας.
Κάθε ιδιοκτησία έχει ξεχωριστή γραμμή τηλεφωνικής εγκατάστασης με το κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΤΕ, μέσω ειδικού διανομέα. Από το διανομέα συνδέουμε τις λήψεις των γραμμών που επιθυμούμε. 
Κατασκευάζουμε εντοιχισμένο δίκτυο κεντρικής κεραίας τηλεόρασης με κεντρική, κοινόχρηστη απλή και δορυφορική κεραία, και λήψεις σε κάθε ιδιοκτησία ή επίπεδο στους χώρους υποδοχής, σε κάθε υπνοδωμάτιο και στους εξώστες. Τα εξαρτήματα είναι άριστης ποιότητας.


ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Τα κτήρια μονώνονται σε κάθε επιφάνεια, είτε οριζόντια (δώματα, εξώστες, πλάκα επί εδάφους) είτε κατακόρυφα, έναντι θερμοκρασιακών μεταβολών. Στα δωμάτια ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Επάλειψη της ταράτσας με ασφαλτικό γαλάκτωμα για την κατασκευή φράγματος υδρατμών.
β) Τοποθετούμε στρώση μονωτικών πλακών πάχους 5εκ. για θερμική προστασία.
γ) Κατασκευάζουμε εξισωτική στρώση ελαφρομπετόν πάνω από τις μονωτικές πλάκες για τη διαμόρφωση ρύσεων.
δ) Εφαρμόζουμε στρώση ασφαλτόπανου κατάλληλων χαρακτηριστικών (βάρος, αντοχή στις θερμοσιακές μεταβολές), επικολλημένο με ασφαλτικό βερνίκι χρησιμοποιώντας φλόγιστρο. 
ε) Στερεώνουμε το ασφαλτόπανο περιμετρικά των στηθαίων με ειδική λάμα γαλβανισμένης λαμαρίνας.

Σημείωση: Το ασφαλτόπανο θα έχει ορυκτή ψηφίδα εάν θέλουμε να τοποθετήσουμε πάνω τσιμεντικονία, πλακάκια, κλπ.

Η μόνωση των εξωστών γίνεται είτε με επαλειφόμενο ρητινούχο τσιμεντοειδές ή με στρώση ασφαλτόπανου ορυκτής ψηφίδας μεταξύ της μαρμαροποδιάς και του στηθαίου του εξώστη.
Σε περίπτωση εξωτερικής θερμομόνωσης ακολουθούμε τη διαδικασία όπως προβλέπεται από την εφαρμογή kelyfos.


ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΟ

Ως σύστημα θέρμανσης συνηθίζεται να εφαρμόζεται το μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης με ένα λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή και μία μόνο κεντρική στήλη (προσαγωγή, επιστροφή) που τοποθετείται σε κάποιο "τυφλό" χώρο. Η ποσότητα και ο χρόνος θέρμανσης σε κάθε χώρο (διαμέρισμα ή όροφος) ρυθμίζεται από θερμοστάτη. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των σωληνώσεων καθορίζονται από τη μελέτη. Οι σωλήνες εντός των διαμερισμάτων είναι συνήθως από επενδεδυμένο χαλκό χωρίς διακοπή κατά το μήκος τους, από τις ηλεκτροβάνες έως κάθε θερμαντικό σώμα. Ομοίως και η κεντρική στήλη. Κάθε χώρος τροφοδοτείται από μία ηλεκτροβάνα που καθορίζει και την κατανάλωση κάθε χώρου. Τα θερμαντικά σώματα είναι τύπου PANEL με διαστάσεις που θα αντιστοιχούν στη μελέτη θέρμανσης.

Γίνεται προεγκατάσταση καύσιμου αερίου, που αποτελείται μόνο από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, κατάλληλους για καύσιμο αέριο. Οι σωλήνες εκκινούν από συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με τη μελέτη, και καταλήγουν  έξω από κάθε κουζίνα. Επίσης, κάνουμε προεγκατάσταση καύσιμου αερίου για μελλοντική τροφοδοσία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης.


ΔΑΠΕΔΑ

Τοποθετούμε μαρμαροποδιές στις πόρτες, έχοντας λάβει υπόψη τα επιθυμητά υψόμετρα και τις μαρμαροποδιές των παραθύρων.
Στρώνουμε τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους άμμου θαλάσσης και 1 μέρους άμμου λατομείου, με την προσθήκη 250kg τσιμέντου ανά m3 κονιάματος σε όλους τους χώρους που πρόκειται να τοποθετηθούν πλακάκια (δάπεδα, εξώστες, λουτρά, δώμα, κλπ). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα υψόμετρα των εξωστών, των λουτρών και των εξωτερικών χώρων για τη δημιουργία των κατάλληλων ρύσεων.
Τοποθετούμε τα πλακίδια των δαπέδων και των λουτρών χρησιμοποιώντας κάθε φορά την κατάλληλη κόλλα πλακιδίων. Περιμετρικά πρέπει να έχουμε αρμό μεταξύ δαπέδου και τοίχου, και μεταξύ δαπέδου και σοβατεπί. Ο τελευταίος πληρώνεται με μαστίχη πολυουρεθάνης.
Τοποθετούμε τα ξύλινα πατώματα αφού φροντίσουμε να μονώσουμε το δάπεδο με ένα φράγμα υδρατμών και ηχομονωτικό υλικό, όπου αυτό χρειάζεται. Τοποθετούμε τη σκάλα (από μάρμαρο, ξύλο, κλπ).


ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένα αλουμίνια βαρέως τύπου σειράς EUROPA ή ανάλογης ποιότητας, και χρώματος σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Τοποθετούνται διπλά θερμομονωτικά κρύσταλλα 5-12-5 χιλιοστών και ηλεκτρικά ρολά, όλα από μασίφ αλουμίνιο. Οι οδηγοί των συρόμενων είναι inox και κάθε κούφωμα περιλαμβάνει σίτα προστασίας.
Οι εσωτερικές θύρες γίνονται πρεσσαριστές, πάχους 4εκ. laminate, σε όποιο χρώμα επιθυμούμε. Ο σκελετός έχει αντισκευρωτική διάταξη ώστε να εγγυάται πλήρη στερεότητα.
Οι πόρτες εισόδου είναι ασφαλείας, θωρακισμένες, μεταλλικές εσωτερικά, με laminate επένδυση εξωτερικά και κλείδωμα σε πολλαπλά σημεία.
Οι πόρτες των βοηθητικών χώρων είναι μεταλλικές, με περσίδες αερισμού. Η πόρτα του μηχανοστασίου και του λεβητοστασίου είναι πυράντοχες. Όλα τα κουφώματα βιδώνονται με βάση ψευτόκασες (ανοξείδωτες) που έχουν τοποθετηθεί πριν τα επιχρίσματα.


ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Στις ντουλάπες των υπνοδωματίων τα φύλλα γίνονται από συμπαγές MDF επενδεδυμένα με βακελίτη. Το ένα μέρος της ντουλάπας γίνεται σιφινιέρα 3 συρταριών με μηχανισμό. Σε κάθε υπνοδωμάτιο τοποθετούμε ντουλάπα, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, που εκτείνεται έως την οροφή του διαμερίσματος και είναι διώροφη. Τα χωρίσματα κατασκευάζονται από μελαμίνη.
Στην κουζίνα τοποθετούνται δύο σειρές ντουλάπια, με βάση τη σχεδίαση της μελέτης:

α) Τα ντουλάπια βάσεως είναι από βακελίτη και πάνω τους τοποθετείται άκαυστος πάγκος από ξύλο ή άλλο υλικό.
β) Τα κρεμαστά ντουλάπια είναι από βακελίτη και αποτελούνται από 2 ράφια.

Πάντα υπολογίζουμε την προσθήκη εντοιχισμένων ηλεκτρικών συσκευών.

Στη βάση της κουζίνας τοποθετείται σοβαντεπί - μπάζα από πλαστικό με inox επίστρωση.


ΚΛΕΙΘΡΑ & ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ - ΠΟΜΟΛΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ

Τα μεν κλείθρα των εξωτερικών θυρών είναι απολύτου ασφαλείας, τα δε κλείθρα των εσωτερικών κουφωμάτων θυρών και ντουλαπών είναι εγχώρια ή εισαγωγής.
Σε όλες τις θύρες, εσωτερικές και εξωτερικές, τοποθετούνται χειρολαβές ορειχάλκινοι, σχήματος σύμφωνα με την υπόδειξη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Πόμολα ντουλαπιών τοποθετούνται σε κάθε φύλλο. Τα κλείθρα των εξώθυρων είναι ασφαλείας, ενώ οι κλειδαριές είναι ηλεκτρικές και συνδέονται με όλα τα διαμερίσματα. Οι εξώθυρες έχουν μηχανισμό αυτόματο YALE ή CISA ή άλλης αντίστοιχης ποιότητας.


ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ

Τα κάγκελα των εξωστών κατασκευάζονται από inox, διατομές αλουμινίου σε χρώμα inox ή σίδηρο, ανάλογα με την αρχιτεκτονική μελέτη και έχουν το ύψος που προβλέπεται. Το ίδιο ισχύει για την κατασκευή της κουπαστής του κλιμακοστασίου, αλλά και για την κατασκευή που τοποθετείται στο φανάρι της κλίμακας.


ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Σε κάθε μπάνιο τοποθετούνται είδη υγιεινής από λευκή πορσελάνη, εισαγωγής, άριστης ποιότητας. Όλες οι μπαταρίες είναι αναμικτικές, IDEAL STANDARD, EURORAMA ή αντίστοιχης ποιότητας. Τα λουτρά και τα WC επενδύονται με πλακάκια πορσελάνης, σε ύψος έως 2,30μ. από το δάπεδο.


ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Τα κτήρια εξυπηρετούνται από υδραυλικό ανελκυστήρα κατασκευασμένο με υλικά KLEEMAN, ο οποίος κινείται από το υπόγειο μέχρι τον τελευταίο όροφο. Η καμπίνα του είναι μεταλλική, πολυτελούς κατασκευής. Το εσωτερικό είναι επενδεδυμένο με inox, μεταλλικες διακοσμήσεις από αλουμίνιο και laminate επενδύσεις. Ο καθρέπτης είναι κρύσταλλο 4mm. Ο φωτισμός είναι επαρκής χρησιμοποιώντας φωτιστικά spots οροφής. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ο ανελκυστήρας διαθέτει σύστη"αυτόματο απεγκλωβισμό".


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Ο χρωματισμός των ξύλινων επιφανειών των κουφωμάτων και ντουλαπιών είναι εργοστασιακός.

ΣΙΔΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Όλες οι σιδηρές επιφάνειες χρωματίζονται με ειδικό χρώμα ντούκο ως εξής:

α) καλό τρίψιμο των σιδηρών επιφανειών
β) μινιάρισμα - πρώτο χέρι με μίνιο αντισκοριακό
γ) μινιάρισμα - δεύτερο χέρι με μίνιο
δ) στάρωμα όλων των επιφανειών
ε) καλό τρίψιμο
ζ) πέρασμα πρώτο χέρι με ντουκόχρωμα
η) τοπικό τρίψιμο και στοκάρισμα
θ) πέρασμα δεύτερο χέρι με ντουκόχρωμα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Οι χώροι υποδοχής, χωλ, τραπεζαρίας, υπνοδωματίων των διαμερισμάτων σπατουλάρονται και περνιούνται με πλαστικό χρώμα. Οι οροφές στους χώρους υποδοχής και στις κουζίνες είναι επίσης σπατουλαριστές. Οι επιφάνειες αυτές περνιούνται ως εξής:

α) καθάρισμα των τοίχων από ξένα σώματα κολλημένα σε αυτούς
β) αστάρωμα των τοίχων
γ) στοκάρισμα όλης της επιφάνειας του τοίχου
δ) στοκάρισμα τοπικά τοιχόν ανωμαλιών που μπορεί να έχει ο τοίχος
ε) τρίψιμο στοκαρισμάτων
ζ) τρίψιμο όλης της επιφάνειας
η) στοκάρισμα
θ) πέρασμα με 2 χέρια πλαστικό χρώμα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες χρωματίζονται με ακρυλικό τύπου VIVECRIL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή αντίστοιχης ποιότητας. Οι επιφάνειες των ορόφων των βεραντών χρωματίζονται με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα, αφού προηγουμένως στοκαριστούν.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, δηλαδή η επιχωμάτωση του κήπου, καθώς η αγορά και η φύτευση δένδρων και λουλουδιών γίνεται σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Μελέτη.
Σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου τοποθετείται πλακόστρωση από τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου.


ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

Κάθε στοιχείο της οικοδομής που αφορά τον καλλωπισμό και την αρχιτεκτονική όψη της οικοδομής κατασκευάζεται σύμφωνα με την Αρχιτεκτονική Μελέτη και με τέτοια υλικά ώστε το αποτέλεσμα να είναι αξιόλογο και αισθητικά άψογο.


Designed by NetCosmos