Είσοδος
  Search
Ανακοινώσεις  
Ν. 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012
Η καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών άλλαξε.
Η νέα προθεσμία υποβολής είναι 31 Ιανουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

Designed by NetCosmos